Voor hun werk zijn Menno en Renate afhankelijk van giften. Met deze webshop willen wij een steentje bijdragen.

De inkomsten van deze webshop zijn voor 100% bestemd voor hun werk.

Op hun eigen website kunt u meer lezen over het werk wat zij mogen doen.

https://viadurres.wordpress.com/